NEXUS
Lucrare de licenta management: Implicatiile scrierii unei lucrari de licenta in domeniul managementului
Home  ⇨  Cat dureaza sa faci o lucrare de licenta   ⇨   Lucrare de licenta management: Implicatiile scrierii unei lucrari de licenta in domeniul managementului
Lucrarea de licență în domeniul managementului este o etapă importantă în parcursul academic al unui student care urmează un program de licență în management. Această lucrare reprezintă o oportunitate de a aprofunda cunoștințele și competențele dobândite pe parcursul studiilor și de a le aplica într-un context real. În acest articol, vom explora temele de licență în management, implicațiile scrierii unei lucrări de licență în acest domeniu și vom prezenta un model de lucrare de licență în management.

Teme licenta management

Temele de licență în management sunt variate și reflectă diversitatea domeniului. Acestea pot acoperi o gamă largă de subiecte, de la strategii de management și leadership, la managementul resurselor umane, marketing sau finanțe. Studenții au posibilitatea de a alege o temă care să se potrivească intereselor și obiectivelor lor de carieră. Atunci când alegeți o temă de licență în management, este important să țineți cont de resursele disponibile și de expertiza profesorului îndrumător si este recomandat să alegeți o temă care să vă permită să aduceți o contribuție originală în domeniu și să vă dezvoltați abilitățile de cercetare și analiză.

Abordarea comparativa a managementului din diverse țări europene
 Abordări comtemporane în managementul organizatiilor
Abordări moderne privind participarea Studiu de caz
Analiza comportamentului managerial în organizatii
 Analiza activităţii de transport Studiu de caz la SC
 Analiza asigurării şi utilizării resurselor materiale
Analiza asigurării şi utilizării resurselor materiale
 Analiza asigurării şi utilizării resurselor umane
Analiza asigurării şi utilizării resurselor umane
 Analiza bonităţii financiare a întreprinderii
 Analiza bonităţii întreprinderii
Analiza bonităţii întreprinderii
 Analiza cash-flow-urilor întreprinderii
Analiza cash-flow-urilor întreprinderii
 Analiza cheltuielilor
Analiza cheltuielilor
 Analiza cheltuielilor variabile şi a celor fixe
Analiza cheltuielilor variabile şi a celor fixe
 Analiza cifrei de afaceri
Analiza cifrei de afaceri
 Analiza cifrei de afaceri a întreprinderii
Analiza cifrei de afaceri şi elaborarea strategiei comerciale a întreprinderii
 Analiza corelaţiei cheltuieli materiale - valoarea adăugată
Analiza corelaţiei cheltuieli materiale - valoarea adăugată
Analiza cost-beneficiu în cadrul proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri structurale europene
 Analiza costurilor
Analiza costurilor
Analiza diagnostic - metodă a managementului modern Studiu de caz la SC
Analiza echilibrului financiar
Analiza echilibrului financiar al întreprinderii
 Analiza echilibrului financiar al întreprinderii
Analiza eficienţei consumului de resurse
Analiza fluxurilor financiare ale întreprinderii
Analiza gestionării întreprinderii în condiţii de risc
 Analiza gestiunii activelor şi pasivelor circulante
Analiza gestiunii activelor şi pasivelor circulante
 Analiza gestiunii resurselor financiare ale întreprinderii
 Analiza întreprinderii pe baza fluxurilor financiare
Analiza întreprinderii pe baza fluxurilor financiare
 Analiza întreprinderii pe baza metodei ratelor
Analiza întreprinderii pe baza metodei ratelor
Analiza managementului participativ și a motivării complexe a resurselor umane la
Analiza motivatiei, motivarii si satisfacţiei în muncă
 Analiza performanţei economico-financiare a întreprinderii
 Analiza performanţelor financiare ale întreprinderii
Analiza performanţelor financiare ale întreprinderii
 Analiza performanţelor întreprinderii pe baza sistemului de rate
Analiza performanţelor întreprinderii pe baza sistemului de rate
 Analiza perspectivelor de dezvoltare ale înterprinderii
Analiza perspectivelor de dezvoltare ale înterprinderii
 Analiza poziţiei financiare a întreprinderii
Analiza poziţiei financiare a întreprinderii
Analiza poziţiei financiare a întreprinderii
 Analiza poziţiei financiare a întreprinderii
Analiza procesului de motivare din cadrul SC în scopul eficientizării acestuia
 Analiza profitabilităţii şi rentabilităţii întreprinderii
 Analiza rentabilităţii întreprinderii
Analiza rentabilităţii întreprinderii
 Analiza rezultatelor
Analiza rezultatelor
Analiza rezultatelor financiare ale întreprinderii
 Analiza riscului investiţional
Analiza riscului investiţional
 Analiza riscurilor întreprinderii
 Analiza riscurilor la nivelul întreprinderii
Analiza riscurilor la nivelul întreprinderii
Analiza serviciilor de transport public
 Analiza situaţiei financiare a întreprinderii
 Analiza situaţiilor financiare ale întreprinderii
Analiza socială a proiectelor de transport
 Analiza structurii financiar-patrimoniale a întreprinderii
Analiza structurii financiar-patrimoniale a întreprinderii şi optimizarea politicilor de finanţare
Analiza SWOT a domeniului din cadrul organizaţiei / instituţiei
Analiza SWOT în cadrulinstrument de fundamanetare a strategiei de dezvoltare
Analiza transferului de tehnologie si know-how in cazul firmelor cu capital strain din Romania
Analiza valorii adăugată, mijloc de creare a unui avantaj competitiv pentru întreprindere
 Analiza valorii adăugate a întreprinderii
Analiza, proiectarea şi evaluarea posturilor în cadrul unei firme Studiu de caz
 Anchete statistice cu caracter predictiv
Angajarea şi salarizarea personalului la SC
Antreprenoriatul social și inovarea socială!
 Aplicarea controllingului în companii
Asigurarea motivaţiei şi motivării pentru performanţă a resurselor umane din organizaţii Studiu de caz
Aspecte ale MRU într-o companie multinațională
Aspecte ale procesului de instruire profesională într-o organizaţie economică
Aspecte ale procesului de recrutare şi selecţie în organizaţii economice
Aspecte ale procesului de socializare organizaţională Rolul socializării în consolidarea culturii organizaţionale
Aspecte etice privind derularea activităţii de transport de mărfuri / călători
Aspecte legate de negocierea in afacerile internationale
Aspecte specifice ale motivării într-o organizație non-guvernamentală
Beneficii sociale ale transportului rural
Beneficiile economice şi sociale ale transporturilor
Caracteristicile antreprenorilor de succes din Romania
Caracteristicile managerilor din Româniar
Cariera profesională Studiu de caz
Climatul organizaţional şi impactul asupra performanţei Studiu de caz
Comportament managerial şi performanţă în muncă
Comunicarea şi rolul ei în organizaţie Mijloace moderne de comunicare
 Conexiunile logisticii cu marketingul
Consideraţii privind coaching-ul şi rolul lui în cadrul organizaţiei Studiu de caz
Consideraţii privind valorile personale şi valorile organizaţionale în România Studiu de caz
 Controlling operativ în companii din România
Controllingul instrument modern al managementului
Corelatia motivatie – performanta – satisfactie profesionala
Creativitatea - ca variabilă a antreprenoriatului
Creşterea performanţelor organizaţiei prin motivarea resurselor umane Studiu de caz
Cultura organizaţională şi rolul ei în îmbunătăţirea performanţelor organizaţiei
 Depozitarea şi stocarea mărfurilor – componente ale logisticii firmei
Dezvoltarea de eco-sisteme de antreprenoriat pentru seniori: cazul României
 Diagnosticul financiar al întreprinderii
Diagnosticul rentabilităţii şi al riscului la nivelul întreprinderii
Dimensiunea economică a dezvoltării regionale și locale – studiu de caz: regiunea SudMuntenia sau o altă regiune de dezvoltare din România
Dimensiunea servicii publice a dezvoltării regionale și locale – studiu de caz: regiunea SudMuntenia sau o altă regiune de dezvoltare din România
Dinamica motivaţională şi recompensele Studiu de caz
Dinamica sectorului IMM-urilor: analiză comparativă
Echipa de success: manger –controller
Echipe trans-generaționale de întreprinzători: studiu de caz
Eco-antreprenoriatul - tendința majoră în afaceri
Economia de "argint" din România - sursă de oportunități antreprenoriale
Ecosisteme antreprenoriale în mediul rural românesc
Eficienţa gestionării resurselor într-un mediu economic dinamic
Elaborarea și implementarea unui sistem de management de mediu Studiu de caz
Elaborarea unui Sistem de Management de mediu pentru
Elemente de responsabilitate sociala in firma
Elemente specifice al managementului intreprinderilor germane/ franceze/italiene
Elemente specifice ale managementului resurselor umane in cazul firmelor cu capital strain din Romania
Elemente specifice ale stragiei afacerilor in firmele multinationale
 Etica relaţiilor de muncă
Evaluarea performanţelor si potenţialului angajaţilor în contextual managementului carierelor
Evaluarea potențialului bioeconomic al județului Dâmbovița
Evaluarea unei idei de afaceri cu ajutorul planului de afaceri - posibilităţi de patricularizare pe diverse idei de afaceri
Factori stimulatori și inhibitori ai creșterii afacerilor online
Finanțarea noii afaceri o provocare pentru întreprinzător
Formarea profesională-fundament al dezvoltării
Formarea şi dezvoltarea resurselor umane în organizaţii Studiu de caz
Formarea unei echipe de munca performante
Fundamanetarea și implementarea unui strategii de dezvoltarea în cadrul
Fundamentarea proiectului de modernizare a sistemului productiv la
Fundamentarea strategiei de dezvoltare a prin analiza SWOT
Fundamentarea, elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare/redresare la
Fundamentarea, elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare în firmă
Fundamentarea, elaborarea şi implementarea strategiei de retehnologizare a SC
Identificarea factorilor care genereaza rezistenta la schimbare in cadrul SC
Identificarea și analiza factorilor care generează nevoia de schimbare organizațională la SC
Identificarea și analiza factorilor mediului ambiant care afectează SC
Impactul motivaţional al sistemului de salarizare
Implementarea managementului prin bugete la
Implementarea managementului prin obiective la SC
Implementarea unui SMM în cadrul
Implicatiile manageriale ale relatiei dintre sediu si filiala in cazul firmelor cu capital strain din Romania
Importanța procesului de inovare pentru dezvoltarea întreprinderilor Studiu de caz a unui plan de afaceri eficace: cazul firmei
Indicatori de anticipare a ciclurilor de afaceri
Influenţa culturii organizaţionale în creşterea motivaţiei pentru performanţă Studiu de caz
Influenţa mediului ambiant asupra managementului întreprinderii
Inovarea modelelor de business
Instruirea profesionala – obiectiv prioritar al managemenului organizatiilor
Integrarea organizaţională şi rolul ei în obţinerea performanţelor individuale şi de grup
 Logistica transporturilor de mărfuri în trafic rutier intern şi internaţional
Logistica transporturilor feroviare în trafic intern şi internaţional
Management si cultura in Turcia/Franta/Germania
Managementul activităţilor de aprovizionare şi / sau stocare, depozitare Studiu de caz la SC
Managementul activităţilor de distribuţie şi / sau stocare, depozitare Studiu de caz la SC
Managementul activităţilor logistice Studiu de caz la SC
Managementul activităţilor operaţionale Studiu de caz la
Managementul carierelor în organizaţii
Managementul firmelor cu creștere rapidă pe cazul lucrări
 Managementul logisticii transporturilor aeriene de călători
Managementul performanţei din perspectiva resurselor umane Studiu de caz
Managementul resurselor umane in IMM-uri Studiu de caz
Managementul resurselor umane şi adaptarea la schimbări a organizaţiei
Managementul strategic și eficientizarea SC
Managementul stresului Strategii şi politici de diminuare a stresului ocupaţional Studiu de caz
Metoda de management prin obiective și bugete pe cazul
Metode actuale de evaluare a angajaţilor Un model de evaluare a
Metode de management-aplicarea unei metode de management la
Metode de motivare şi criterii de evaluare a performanţelor personalului la SC
Metode de previziune pentru lansarea produselor de larg consum
Metode si tehnici de evaluare a performantei profesionale
Metode si tehnici de reducere a rezistentei la schimbare utilizate în cadrul SC
Mijloace moderne de recrutare și selecție în organizaţii economice
Modele de business emergente online
Motivarea angajaţilor la SC
Motivarea şi evaluarea personalului la
Motivaţia şi motivarea pentru performanţă în muncă
Munca în echipă, element generator de perfomanţe în organizaţii Studiu de caz
Mutaţii şi tendinţă în ocuparea resurselor umane
Mutaţii şi tendinţe în evoluţia importului şi exportului de bunuri şi servicii
Oportunități antreprenoriale în mediul virtual
Organizaţia de înaltă performanţă Un model teoretic Studiu de caz
Particularităţi ale satisfacţiei profesionale Studiu de caz
Particularităţi ale strategiei de dezvoltare durabilă a comunei / oraşului / municipiului
Particularităţile procesului de motivare a salariaţilor din cadrul
Percepţii şi atitudini ale managerilor în legătură cu performanţele scăzute Studiu de caz
Perfecţionarea activităţilor de întreţinere şi reparare a utilajelor la
Perfecţionarea managementului activităţilor de programare, lansare şi urmărire a producţiei la
Perfecționarea managementului carierei resurselor umane la
Perfecționarea managementului prin aplicarea metodelor de management pe cazul
Perfecționarea procesului de recrutare, selecție și încadrare a resurselor umane la
Perfecționarea sistemului de evaluare a capitalului uman la
Perfectionarea sistemului de management al organizatiei pe cazul
Perfecţionarea sistemului de management din cadrul
Perfecţionarea structurii organizatorice a
Performanţa şi munca în echipă
performanţelor angajaţilor: feedback-ul de de grade Studiu de caz
Plan de afaceri pentru afacerea
Planificarea și proiectarea unei afaceri industriale Studiu de caz la
Planul de afaceri la SC
Politici de salarizare şi satisfacţia în muncă
Posibilitati si necesitatea perfectionarii MRU in cadrul organizatiilor
Practica motivării într-o organizaţie publică
Previziune prin inteligenta artificiala
Previziunea exportului pe segmente de piaţă
Previziunea situaţiilor financiare la nivel de întreprindere
Previziunea structurii proceselor economice
 Previziunea tendintelor si a fluctuaţiilor sezoniere
Previziunea unor elemente din activul si pasivul bilantului
Previziunea unor indicatori economici
Previziunea veniturilor si cheltuielilor din exploatare
Prezentarea şi analiza pietei fortei de munca din Romania / regiunea / judetul in perioada -
Probleme actuale şi de perspectivă privind managementul resurselor umane Studiu de caz
Probleme ale managementului resurselor umane la SC
Probleme legate de activitatea de angajare şi salarizare a resurselor umane
Procesul de dezvoltare al unui lider
Programe informatice pentru previziune
Proiectarea şi perfecţionarea structurii organizatorice
ProiectareParticularităţi ale procesului de comunicare în cadrul
Propuneri de flexibilizare şi creştere a funcţionalităţii structurii organizatorice în cadrul SC
Raţionalizarea sistemului informaţional la SC
Realităţi şi perspective privind echipele de înaltă performanţă Studiu de caz
Recompense şi sancţiuni Efecte motivaţionale Studiu de caz
Recrutare şi selecţie în companii multinaţionale
Recrutarea şi selecţia personalului la SC
Recrutarea si selectia profesionala – o activitate cu implicatii multiple
Recrutarea şi selecţia resurselor umane în organizaţii
Relaţia motivare - performanţă - evaluarea performanţelor în organizaţie
Reproiectarea sistemului informaţional specific funcţiunii dela SC
Responsabilitatea socială a organizaţiilor de afaceri
Resursa umana in conditiile managementului modern
Reuşita socială Realităţi şi perspective în România Studiu de caz
Riscuri specifice derulării activităţii de transport Studiu de caz la SC
Rolul evaluării performanţelor în managementul resurselor umane
Rolul managerilor în dezvoltarea unei culturi organizaţionale puternice Studiu de caz
Rolul motivator al programelor de lucru alternative Studiu de caz
Rolul rețelelor sociale în procesul de recrutare și selecție Studiu de caz
Sisteme de avertizare a crizelor financiare
Sisteme de previziune pe piaţa financiară
Soluţionarea problemelor comunităţilor locale prin utilizarea managementului prin proiecte la
Specificitati ale culturii organizatorice in firma
Specificitati ale culturii organizatorice in firmele de distributie Cazul firmei
Stiluri de conducere în management
Strategia de dezvoltare internationala in cazul firmei
Strategii de alegere a tarii de implantare in cazul SC BILLA
Strategii de alegere a tarii de implantare in cazul SC KAUFLAND
Strategii de alegere a tarii de implantare in cazul SC PROFI
Strategii de alegere a tarii de implantare in cazul SC REAL
Strategii de soluţionare a situaţiilor conflictuale în cadrul organizaţiei Studiu de caz
Studiu de caz privind managementul participativ şi motivarea personalului la
Studiul motivaţiilor şi motivării personalului in contextual schimbărilor organizaţionale
Tendinţe pe piaţa IT în ţările europene
 Transporturile – componentă a „produsului” turistic
Un model organizaţional pentru viitor: Organizaţia focalizată pe învăţare Studiu de caz
Utilitatea fişelor de post Rolul lor în politica de resurse umane Studiu de caz
 Utilizarea analizei economico-financiare în decizia de creditare
Utilizarea analizei economico-financiare în decizia de creditare
Utilizarea metodelor moderne de management operațional în scopul creşterii eficienţei
Valori şi etică în organizaţii Studiu de caz 

Scrierea unei lucrări de licență în management poate avea numeroase implicații pentru studenți. Pe lângă consolidarea cunoștințelor și competențelor dobândite pe parcursul studiilor, acest proces poate dezvolta abilități precum cercetarea, analiza critică, rezolvarea de probleme și comunicarea eficientă. De asemenea, scrierea unei lucrari de licenta în management poate deschide uși către oportunități de angajare sau continuarea studiilor la nivel de masterat. Este important să abordați scrierea unei lucrări de licență în management cu seriozitate și să alocați suficient timp pentru cercetare, scriere și revizuire. Ca si proces de redactare lucrare de licenta, o lucrare de licenta pe domeniul managementului implica o serie intreaga de procese care parcurse corect pot avea ca rezultat o lucrare de licenta la managemet de nota 10. Planificarea atentă a timpului și organizarea informațiilor vă vor ajuta să redactați o lucrare coerentă și bine structurată.

Model lucrare de licenta management

Pentru a vă oferi o idee despre cum ar putea arăta o lucrare de licență în management, vă prezentăm un model general:

  1. Introducere: în această secțiune, se prezintă contextul general al lucrării, se enunță obiectivele și se argumentează importanța temei alese.

  2. Fundamentare teoretică: această secțiune are rolul de a prezenta cadrul teoretic în care se încadrează tema aleasă. Se vor analiza studiile și cercetările anterioare în domeniu și se vor identifica principalele concepte și teorii relevante.

  3. Metodologie: în această secțiune, se va descrie metoda de cercetare folosită și se vor prezenta instrumentele și tehnicile utilizate pentru colectarea și analiza datelor.

  4. Rezultate și analiză: în această secțiune, se vor prezenta rezultatele obținute în urma cercetării și se vor analiza în raport cu obiectivele propuse.

  5. Concluzii: în această secțiune, se vor sintetiza principalele concluzii ale lucrării și se vor trage învățăminte din rezultatele obținute. De asemenea, se vor propune direcții pentru cercetări viitoare în domeniu. O lucrare de licenta bine facuta trebuie sa poata fi inteleasa, cel putin ca si idei principale din cele cateva pagini de concluzii.

  6. Bibliografie: în această secțiune, se va prezenta lista tuturor surselor utilizate în lucrare, în conformitate cu stilul de redactare ales.

În final, este important să menționăm că fiecare universitate sau facultate poate avea propriile cerințe și structură pentru lucrările de licență în management. Este recomandat să consultați ghidul instituției și să vă asigurați că respectați toate cerințele specifice.